Στις 14 Ιουνίου έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έναντι…

7


Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.” με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,04, κατόπιν της μείωσης ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.

Source: Capital Επιχειρήσεις