Οι δέκα πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου

4Εκτός από τεράστιες περιουσίες, οι πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο έχουν και έντονη φιλανθρωπική δράση.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή της Wealth-X, το 11,9% των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως είναι γυναίκες. Αν και αποτελεί μειοψηφία, η ομάδα αυτή των γυναικών εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια αποθέματα πλούτου και το 2021.

Με τη χρήση της λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes σε real time το Visual Capitalist εξετάζει τηνκαθαρή αξία των 50 πλουσιότερων γυναικών στον κόσμο και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται.

Ας δούμε στην παρακάτω λίστα τις δέκα πρώτες γυναίκες.

Καθώς πολλές γυναίκες δισεκατομμυριούχοι κληρονόμησαν την περιουσία τους, ένα μεγάλο μερίδιο αυτών τείνει να συμβάλλει τα μέγιστα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ποιο ποσοστό δισεκατομμυριούχων (ανά φύλο) έχουν συνεισφέρει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε δωρεές τα τελευταία πέντε χρόνια;

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

Source of wealth 👩 Female philanthropists 👨 Male philanthropists
Inherited 68% 5%
Inherited/Self-made 20% 28%
Self-made 12% 67%

Source: FortuneGreece Επιχειρήσεις